Omezení prodeje baterií

Vážení zákazníci,

dnem 1.února 2021 vstupuje v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, které v principu:

  • zakazuje prodej elektrolytu (kyselina sírová) koncovým spotřebitelům
  • povoluje jim prodávat pouze již aktivované (nalité) baterie nebo baterie suché či baterie bez kyseliny, např. lithiové.

Kyselina sírová je totiž nově zařazena jako tzv. „prekurzor výbušniny“, což jsou látky, které nesmí být dostupné veřejnosti tj. koncovým spotřebitelům, lze je prodávat pouze profesionálům.

Podrobné znění klíčových omezení a povinnosti:

  • prodej baterií se samostatným balením akumulátorové kyseliny (o koncentraci vyšší než 15%) je soukromým osobám z řad široké veřejnosti (koncovým uživatelům) zakázán. Platí to jak pro prodej na prodejně, tak i pro prodej přes e-shopy (elektronický způsob obchodování na dálku);
  • takovým odběratelům je možné prodat výhradně předem naplněnou = aktivovanou baterii, protože na kyselinu, která je již nalita do baterie, se uvedený zákaz nevztahuje;
  • prodej baterií se samostatným balením kyseliny je nadále možný hospodářským subjektům (IČO), prodávající je ale povinen kupujícího informovat o omezeních spojených s platným nařízením, dále je povinen ověřit před prodejem samostatného balení kyseliny na prodejně hospodářskému subjektu (IČO), že zástupce subjektu je oprávněn k jejímu nakupování a v neposlední řadě prodávající musí vést evidenci takových osob, které samostatné balení kyseliny nakoupili a tuto uchovávat min 18. měsíců pro účely případné kontroly;
  • u online prodeje na dálku (e-shop) je prodávající povinen ověřit, že kupující vyhovuje nařízení a jeho uživatelé budou podléhat příslušným omezením a ověření;
  • stejně tak nelze prodávat konečným spotřebitelům samotnou kyselinu sírovou bez baterie, spotřebitel si může pouze nechat doplnit elektrolyt do údržbových baterií v servisu kde tuto službu nabízejí;
  • prodávající je povinen rozeznávat a do 24 hodin oznamovat podezřelé transakce a případné významné krádeže či zmizení samostatných balení kyseliny na kontaktní místa: Policie ČR, Český báňský úřad.